SmartSIS

SmartSIS, een ‘SMART’ geïntegreerd ScholenInformatieSysteem

Iedere organisatie kent diverse processen, het is daarom heel aannemelijk te veronderstellen dat  er dus diverse informatiesystemen (die de bedrijfsprocessen ondersteunen) binnen een organisatie zijn. Het nadeel is dat de registratie, verwerking en opslag van gegevens over verschillende systemen verspreid is. SmartSIS is een geïntegreerd informatiesysteem die zoveel mogelijk bedrijfsprocessen in het primair onderwijs ondersteund op zowel bestuur- als schoolniveau. Tevens doet SmartSIS dienst als bestuurlijk informatiesysteem, ter ondersteuning van de beheersing en SmartSIS_Plaatje_transbesturing.   

SmartSIS is gericht op het registreren, verwerken en analyseren van informatie (uniformiteit) inzake diverse processen binnen het primair onderwijs om beslissingsondersteunende informatie (intelligentie) te verkrijgen. Denk hierbij aan de normjaartaak (SNJT), de lumpsum regeling (SLS), het  medewerkersinformatiesysteem (SMIS)  en het leerlingeninformatiesysteem (SLIS).

SmartSIS wordt beschouwd als het proces van definiëren, vergaren, analyseren, registreren, verwerken  en communiceren van operationeel-, tactisch- en  strategisch relevante informatie.