Smart&Easy

‘Smart&Easy’ is een professioneel HRM programma, dat op eenvoudig wijze een snel inzicht geeft in gegevens over medewerkers, roosters, planning, autorisatie, verzuim en allerlei andere zaken, die op het gebied van Personeel en Organisatie een rol spelen. Het programma registreert, analyseert en bewaakt niet alleen personeelsgegevens, maar maakt ook roosters en planningsschema`s. Verder kan het programma onmisbare informatie voor het management op elk gewenst niveau leveren.

De software is opgebouwd uit de centrale module (Medewerkersbeheer) en een aantal modules voor specifieke organisatorische doeleinden. Het gebruik van Smart&Easy betekent een betere beheersbaarheid van alle informatiestromen. Het aanbrengen van mutaties is eenvoudig, waarbij de betrouwbaarheid van de gegevens niet wordt aangetast.
De samenhang van gegevens blijft hierdoor gewaarborgd. Het gebruik van Smart&Easy betekent trouwens niet, dat bestaande processen op hun kop worden gezet of medewerkers dagenlang een training moeten volgen om met het softwarepakket te kunnen omgaan. De interface van Smart&Easy ondersteunt gebruikers bij hun werk. Over het algemeen is er,   mede door het gebruik van de eigen terminologie, een hoge acceptatiegraad.S&E_Plaatje_Trans

De module ‘Medewerkersbeheer’ is binnen Smart&Easy de basis voor elke combinatie met en tussen andere modulen. Binnen deze modulen worden de basisgegevens van de medewerkers beheert, die nodig zijn voor zaken als urenverantwoording, salarisadministratie, ziekteverzuim, planning etc. Binnen de modulen worden gedetailleerde persoonsgegevens vastgelegd, zoals gezinssamenstelling, adressen, telefoonnummers etc. Autorisatie van P&O medewerkers is hier een middel om privacy gevoelige gegevens te beschermen. Gecombineerd met de andere modulen uit het totale Smart&Easy pakket wordt een volledige integratie bereikt, waarbij gegevens slechts éénmaal worden ingevoerd, maar éénmaal worden weggeschreven en – indien nodig – maar éénmaal centraal worden gewijzigd. Hierdoor zijn op elk moment in alle delen van een geautomatiseerde administratie de meest actuele gegevens voorhanden.

Smart&Easy is opgebouwd uit de volgende modulen:

Medewerkersbeheer, Planning, Roosters, CAO, Afwezigheidsadministratie, Wet Poortwachter, Rapportage, Autorisatie, Bestandsbeheer, Facturatie.

Functionaliteiten:

• Gebruik eigen instellingen en terminologie
• Autorisatie/Urenregistratie
• Database onderhoud/Back-up faciliteiten
• Centrale (integrale) registratie en bewaking van diverse gegevens
• Aanmaken, samenstellen en toekennen van roosters en planningen
• CAO – regels/Rekening – Courant
• Afwezigheidsadministratie met koppelingen
• Doorvoeren van mutaties voor zowel roosters als planningen
• Uitgebreide management informatie
• Signalering/Historie
• Eenvoudige, snelle zoek- & sorteermechanisme
• Bijhouden en doorberekenen van toeslagen
• Herstellen van niet-actieve medewerkers
• Volledige controle/koppelingen