SmartAgenda

Organisaties/managers  willen graag overzicht hebben om b.v. op een ordentelijke en simpele wijze te kunnen zien wanneer er o.a. afspraken en overleggen gepland zijn, gekoppeld aan projecten en/of activiteiten.

SmartAgenda maakt het mogelijk om relevante gegevens van  o.a. medewerkers, cliënten, soort afspraken, locatie, projecten, activiteiten, kostprijs, tariefprijs te registreren en aan elkaar te relateren. Op een eenvoudige wijze én in één oogopslag wordt het mogelijk om   agenda’s te beheren, de projectvoortgang in de gaten te houden, budgetten te bewaken en veel meer.

SmartAgenda maakt het mogelijk om bij het uitvallen van een medewerker proactief te  handelen.  Agenda’ s/projecten kunnen vanuit de eigen maar ook van een andere werkplek worden beheerd.3d-mouse

Het is mogelijk diverse soorten afspraken met diverse kenmerken te maken en in te plannen. Ook kan een afspraak aan een project en/of activiteit gekoppeld worden.  Op een simpele manier is er een repeteerfunctie te gebruiken op een zodanige manier dat men zonder opnieuw invoeren een afspraak kan inplannen. Ook kan aangegeven worden of een herinnering gewenst is en op welke tijdstippen.

Het is mogelijk diverse projecten te definiëren waarbij de terminologie van de organisatie gebruikt wordt. Aan een project kunnen diverse activiteiten gekoppeld worden die diverse kenmerken en waarden hebben. Door b.v. een tariefprijs en een kostprijs te benoemen kan er op een eenvoudige manier een kosten/baten analyse uitgevoerd worden.

De structuur van de organisatie zoals afdelingen worden bijgehouden, incluis relevante gegevens van de medewerkers, cliënten en relaties. Het onderhouden en koppelen van  diverse entiteiten is onderdeel van SmartAgenda alsook het onderling berichtenverkeer.

Enkele features SmartAgenda.

 • Autorisatie
 • Gebruikers
 • To Do lijsten
 • Prioriteiten
 • Eigen profiel samenstellen
 • Uitgebreide relatiebeheer
 • Projectenbeheer
 • Activiteitenbeheer
 • Rapportages
 • Signalering
 • Repeterend vermogen voor afspraken b.v. wekelijks overleg
 • Voortgangsbewaking
 • Budgetbewaking